top of page


ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
 

Service and support

วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริการได้ภายใน 1-2 วัน

ต่างจังหวัด 2-3 วัน

Warranty

สะดวกต่อการติดตามการรับประกันสินค้ามากขึ้น

Special promotion

ติดตามโปรโมชั่น รับข้อเสนอสิทธิพิเศษจากตู้แช่ตราสิงโต

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ข้อมูลส่วนตัว

ขอบคุณ! สำหรับข้อมูล

bottom of page